Startside
Introduktion Vælg sprog Forståelses-spørgsmål Øvelser MinileksikonGrammatiske betegnelser Print
Udsagnsord Navneord Stedord Tillægsord Biord Forholdsord Bindeord Ordstilling
Definition   Ægte   Uægte   Lang/kort form   Gradbøjning  

 

5 Biord

5.0 Definition

Biord fortæller på hvilken måde noget sker. Biord kan også be­skri­ve nærmere hvor, hvordan og hvornår en tilstand, bevægelse eller forandring sker.

Børnene kom ind.
Han sang dårligt.
Børnene vågnede tidligt om morgenen.

Biord beskriver handlinger men ikke ting som tillægsordene.

Biord kan lægge sig til et udsagnsord, et tillægsord, et andet biord eller en hel sætning.

Solen gik ned.
Bilen er ikke ny.
Jeg ser ham næsten aldrig.
Han kommer måske en halv time for sent.

Biordene kan opdeles i ægte og uægte biord.

Forståelses-spørgsmål Øvelser Sammenligninger