Startside
Introduktion Vælg sprog Forståelses-spørgsmål Øvelser MinileksikonGrammatiske betegnelser Print
Udsagnsord Navneord Stedord Tillægsord Biord Forholdsord Bindeord Ordstilling
Definition   Navnemåde   Bydemåde   Nutid   Datid   Førnutid   Fremtid   Passiv   Mådesudsagnsord  

 

1 Udsagnsord

1.5 Førnutid

Førnutid fortæller om noget, som er sket og er en afsluttet handling, men som også har betydning nu.

Pigen har spist.
Jeg har boet i Danmark i 6 år.

Førnutid dannes af udsagnsordene har eller er og udsagnsordets grundform tilføjet endelsen -et eller -t. Udsagnsordets grundform med endelse kaldes kort tillægsform. Formen kan bruges næsten som et tillægsord og bruges også i passiv (se 1.7 Passiv).

Pigen har spist.
Det er begyndt at regne.
Jeg har boet 5 år i Danmark.

Forståelses-spørgsmål Øvelser Sammenligninger