Startside
Introduktion Vælg sprog Forståelses-spørgsmål Øvelser MinileksikonGrammatiske betegnelser Print
Udsagnsord Navneord Stedord Tillægsord Biord Forholdsord Bindeord Ordstilling
Definition   Personlige   Ejestedord   Tilbagevisende   Led i sætningen   Spørgende   Henvisende      

 

3 Stedord

3.0 Definition

Stedord står i stedet for navneord og navne.

Børnene leger.
De leger.
Maria kommer fra Tanzania.
Hun kommer fra Tanzania.

Forståelses-spørgsmål Øvelser