Startside
Introduktion Vælg sprog Forståelses-spørgsmål Øvelser MinileksikonGrammatiske betegnelser Print
Udsagnsord Navneord Stedord Tillægsord Biord Forholdsord Bindeord Ordstilling
Definition   Navnemåde   Bydemåde   Nutid   Datid   Førnutid   Fremtid   Passiv   Mådesudsagnsord  

 

1 Udsagnsord

1.3 Nutid

Nutid fortæller om noget, som enten sker lige nu eller flere gange.

Jeg går nu.
Barnet sover godt.

Nutid dannes af grundformen af udsagnsordet tilføjet endelsen ‑er. Hvis navnemåden ikke ender på -e er endelsen kun -r.

Udsagnsord i navnemåde og nutid

Navnemåde

Grundform

Nutid

at spise

spis

spiser

at køre

kør

kører

at lave

lav

laver

at gå

går


Forståelses-spørgsmål Øvelser Sammenligninger