Startside
Introduktion Vælg sprog Forståelses-spørgsmål Øvelser MinileksikonGrammatiske betegnelser Print
Udsagnsord Navneord Stedord Tillægsord Biord Forholdsord Bindeord Ordstilling
Definition   Navnemåde   Bydemåde   Nutid   Datid   Førnutid   Fremtid   Passiv   Mådesudsagnsord  

 

1 Udsagnsord

1.0 Definition

Et udsagnsord fortæller om en handling eller en tilstand. Det vil sige, at et udsagnsord fortæller om en situation, at man gør noget, eller at der sker noget.

Hun sover.
Pigen spiser mad.
Bilen kører hurtigt.  
Koppen står på bordet. 

På dansk ændrer udsagnsordet ikke endelsen i de forskellige personer. Udsagnsordet ændrer endelser i de forskellige tider, men hedder det samme i alle personerne inden for de forskellige tider.

Bøjning af udsagnsord i personer

Person

Nutid ental

Nutid flertal

1. person

jeg spiser

vi spiser

2. person

du spiser

I spiser

3. person

han/hun/den/det spiser

de spiser


Forståelses-spørgsmål Øvelser Sammenligninger