Startside
Introduktion Vælg sprog Forståelses-spørgsmål Øvelser MinileksikonGrammatiske betegnelser Print
Udsagnsord Navneord Stedord Tillægsord Biord Forholdsord Bindeord Ordstilling
Definition   Navnemåde   Bydemåde   Nutid   Datid   Førnutid   Fremtid   Passiv   Mådesudsagnsord  

 

1 Udsagnsord

1.2 Bydemåde

Bydemåde er den korteste form af udsagnsordet. Bydemåde er navnemåde uden -e. Denne form kaldes også grundformen. Det er denne form, som er udgangspunktet for de andre tider, da endelserne sættes til grundformen.

Bydemåden bruges på to måder. Enten som opfordring eller som ordre.

Kom og spis hos os i aften.
Spis din mad!

Bydemåde

Navnemåde

Bydemåde

at sove

sov

at spise

spis

at lave

lav


Forståelses-spørgsmål Øvelser Sammenligninger