Ukurasa wa kwanza
Utangulizi Chagua lugha Maswali ya ufahamu Mazoezi Zoezi dogoMaana katika sarufi Piga chapa
Tendo Majina Badala ya jina Neno la sifa Kielezi Maneno ya uhusiano Maneno unganishi Mpangilio wa maneno
Ubainisho   Mahali   Muda   Usemi thabiti   Uhusiano milikivu  

6  Maneno ya hali

6.4 Maneno ya hali kuhusu hali ya kumiliki

Kwenye hali ya kumiliki kawaida mwishoni huongezea-s kwenye majina (ang. 2.6 Aina ya majina ya mwenyewe).

Kjolens farve er rød. Rangi ya gauni ni nyekundu.

Maneno ya hali hutumika pia.

Farven kjolen er rød. Rangi ya gauni ni nyekundu.

Ulingaisho:
Kwa kiswahili hutumika majina ya kumiliki (ang. 2.6).

6 Forholdsord

6.4 Forholdsord i forbindelse med ejerforhold

I ejerforhold tilføjes normalt endelsen -s til navneordet (se 2.6 Navneord i ejefald).

Kjolens farve er rød.

Man kan også bruge forholdsordet .

Farven kjolen er rød.

Sammenligninger