Ukurasa wa kwanza
Utangulizi Chagua lugha Maswali ya ufahamu Mazoezi Zoezi dogoMaana katika sarufi Piga chapa
Tendo Majina Badala ya jina Neno la sifa Kielezi Maneno ya uhusiano Maneno unganishi Mpangilio wa maneno
Ubainisho   Mahali   Muda   Usemi thabiti   Uhusiano milikivu  

6  Maneno ya hali

6.3 Maneno ya hali kuhusu usemi wa kudumu

Kwa bahati mbaya hakuna sheria ya kudumu kuonyesha ni wakati gani wa kutumia maneno tofauti ya hali kwenye usemi wa kudumu.

Han er under uddannelse.

Yuko masomoni.

Han går i skole.

Anakwenda shuleni.

Han går kursus.

Yuko mafunzoni.

Han er i jobtilbud.

Yuko kazini.

Ulinganisho:
Kwa kiswahili hutumika-ni mwishoni kwenye usemi wa kudumu.

Maswali ya ufahamu

6 Forholdsord

6.3 Forholdsord i forbindelse med faste udtryk

Der er desværre ingen faste regler for, hvornår man bruger de forskellige forholdsord i faste udtryk.

Han er under uddannelse.
Han går i skole.
Han går kursus.
Han er i jobtilbud.

Øvelser Sammenligninger