Ukurasa wa kwanza
Utangulizi Chagua lugha Maswali ya ufahamu Mazoezi Zoezi dogoMaana katika sarufi Piga chapa
Tendo Majina Badala ya jina Neno la sifa Kielezi Maneno ya uhusiano Maneno unganishi Mpangilio wa maneno
Ubainisho   Mahali   Muda   Usemi thabiti   Uhusiano milikivu  

6  Maneno ya hali

6.2 Maneno ya hali kuhusu wakati

Maneno ya hali hutumika wakati wa kuelezea saa kamili au wakati fulani.

Klokken er ti minutter over fem.

Sasa ni saa tano na dakika kumi.

Om lørdagen går jeg altid en tur.

Kila jumamosi siku zote nakwenda kutembea.

Kama inawezekana kuuliza ni muda gani siku zote hutumika i.

Jeg har boet i Danmark i 6 år. Nimeishi Danmark kwa miaka 6.

Kama inawezekana kuuliza ni kwa muda gani siku zote hutumika.

Han kan løbe 1 km 10 minutter. Anaweza kukimbia km 1 kwa dakika 10.

Ulinganisho:
Kuhusu wakati hutumika pia maneno ya hali kwa kiswahili.

Maswali ya ufahamu

6 Forholdsord

6.2 Forholdsord i forbindelse med tidspunkter

Forholdsord bruges, når man beskriver et bestemt tidspunkt eller en periode.

Klokken er ti minutter over fem.
Om lørdagen går jeg altid en tur.

Hvis man kan spørge med hvor længe, bruger man altid i.

Jeg har boet i Danmark i 6 år.

Hvis man kan spørge med hvor hurtigt, bruger man altid .

Han kan løbe 1 km 10 minutter.

Forståelses-spørgsmål Øvelser Sammenligninger