Ukurasa wa kwanza
Utangulizi Chagua lugha Maswali ya ufahamu Mazoezi Zoezi dogoMaana katika sarufi Piga chapa
Tendo Majina Badala ya jina Neno la sifa Kielezi Maneno ya uhusiano Maneno unganishi Mpangilio wa maneno
Ubainisho   Mahali   Muda   Usemi thabiti   Uhusiano milikivu  

6  Maneno ya hali

6.1 Maneno ya hali kuhusu mahali

Maneno ya hali huelezea ni wapi vitu vilipo au watu walipo kuhusiana na mahali. Maneno ya hali huelezea pia ni upande gani vitu au watu wanakwenda.

Pungen ligger i min taske.

Pochi iko mfukoni kwangu.

Avisen ligger bordet.

Gazet liko mezani.

Han bor hos sin mor.

Anaishi kwa mama yake.

Han rejste til København.

Alisafiri kwenda København.

Ulinganisho:
Kwa kuzungumzia kuhusu mahali kwa kidenish hutumika , i, under, over kwa kiswahili huongezea -ni kwenye majina. Kama ni watu au kama ni wanyama hutumika maneno ya hali.

Maswali ya ufahamu

 

6 Forholdsord

6.1 Forholdsord i forbindelse med steder

Forholdsord fortæller, hvor ting eller personer er i forhold til steder. Forholdsord kan også fortælle i hvilken retning ting eller personer bevæger sig.

Pungen ligger i min taske.
Avisen ligger bordet.
Han bor hos sin mor.
Han rejste til København.

Øvelser Sammenligninger