Ukurasa wa kwanza
Utangulizi Chagua lugha Maswali ya ufahamu Mazoezi Zoezi dogoMaana katika sarufi Piga chapa
Tendo Majina Badala ya jina Neno la sifa Kielezi Maneno ya uhusiano Maneno unganishi Mpangilio wa maneno
Ubainisho   Halisi   Si halisi   Umbo refu/fupi   Ulinganisho  

5  KIelezi

5.4 Ngazi za kielezi

Kielezi kingine huwa na ngazi ya juu na ngazi ya juu zaidi, ambazo hutumika wakati wa kulinganisha.

Jeg vil helst have kaffe.

Ningependele zaidi kahawa.


Aina za ngazi

Neno halisi

Ngazi ya juu

Ngazi ya juu zaidi

lange

længere

længst

gerne

hellere

helst

ofte

oftere

oftest

Ulinganisho:
Wakati wa kulinganisha vitu tofauti kwa kiswahili hutumika neno zaidi.

Niinampenda mama yangu zaidi kuliko baba yangu.

Maswali ya ufahamu

5 Biord

5.4 Gradbøjning af biord

Nogle biord har en slags højere og højeste grad, som bruges, når man sammenligner.

Jeg vil helst have kaffe.

Gradbøjning

Grundform

Højere grad

Højeste grad

lange

længere

længst

gerne

hellere

helst

ofte

oftere

oftest


Forståelses-spørgsmål Øvelser Sammenligninger