Ukurasa wa kwanza
Utangulizi Chagua lugha Maswali ya ufahamu Mazoezi Zoezi dogoMaana katika sarufi Piga chapa
Tendo Majina Badala ya jina Neno la sifa Kielezi Maneno ya uhusiano Maneno unganishi Mpangilio wa maneno
Ubainisho   Halisi   Si halisi   Umbo refu/fupi   Ulinganisho  

5  KIelezi

5.2 Kielezi bandia

Kielezi bandia ni hali au sifa, hutumika pia kama kielezi.

Kama hali:

Der står indgang døren. Kuna kibao cha kuonyesha kuingia mlangoni.

Kama kielezi:

Jeg ringede . Nilibisha hodi.

Kielezi kingine ni sifa pia. Aina hii ya kielezi huelezea jinsi kitu kinavyotokea. Huitwa pia aina ya kielezi. Kielezi ambacho huelezea namna hii ya kitu kinavyotokea kila mara huishia na -t.

Han smilede venligt.

Alicheka kirafiki.

Han udtrykte sig meget personligt.

Alijielezea sana.

Bilen kørte hurtigt.

Gari liliendeshwa mbio.

Ulinganinsho:
Kwa kiswahili hutumika makala ya maneno mengine kama kielezi pia.

Hodi!

Maswali ya ufahamu

5 Biord

5.2 Uægte biord

Uægte biord er forholdsord eller tillægsord, der også bruges som biord.

Som forholdsord:

Der står indgang døren.

Som biord:

Jeg ringede .

Nogle biord er også tillægsord. Denne type biord beskriver, hvor­­dan noget sker. De kaldes også mådesbiord. Biord, som beskriver den måde noget sker på, ender altid på -t.

Han smilede venligt.
Han udtrykte sig meget personligt.
Bilen kørte hurtigt.

Forståelses-spørgsmål Øvelser Sammenligninger