Ukurasa wa kwanza
Utangulizi Chagua lugha Maswali ya ufahamu Mazoezi Zoezi dogoMaana katika sarufi Piga chapa
Tendo Majina Badala ya jina Neno la sifa Kielezi Maneno ya uhusiano Maneno unganishi Mpangilio wa maneno
Ubainisho   Halisi   Si halisi   Umbo refu/fupi   Ulinganisho  

5  KIelezi

5.1 Kielezi halisi

Kielezi halisi huweza kutumika tu kama kielezi na siyo vinginevyo. Hakuna kielezi halisi wingi. Yale ambayo hutumika zaidi ni: ud, ude, vel, dog, ned, nede, altid, aldrig, tit, nok, op, oppe, ellers, måske, ikke, ganske, således, ind, inde, netop, næsten, snart, straks, her, der, nu, temmelig.

Yves går ude i haven.

Yves anatembea nje bustanini.

Maden var ikke god.

Chakula kilikuwa siyo kizuri.

Ulinganisho:
Kwa kiswahili kielezi halisi hutumika kama kwa kidenish.

Maswali ya ufahamu

 

5 Biord

5.1 Ægte biord

De ægte biord kan kun bruges som biord og ikke andet. Der er ikke ret mange ægte biord. Dem man bruger mest er: ud, ude, vel, dog, ned, nede, altid, aldrig, tit, nok, op, oppe, ellers, måske, ikke, ganske, således, ind, inde, netop, næsten, snart, straks, her, der, nu, temmelig.

Yves går ude i haven.
Maden var ikke god.

Forståelses-spørgsmål Øvelser Sammenligninger