Ukurasa wa kwanza
Utangulizi Chagua lugha Maswali ya ufahamu Mazoezi Zoezi dogoMaana katika sarufi Piga chapa
Tendo Majina Badala ya jina Neno la sifa Kielezi Maneno ya uhusiano Maneno unganishi Mpangilio wa maneno
Ubainisho   Nakala   Umoja   Wingi   Mwisho   Jambo la pekee   Kumiliki        

2  majina

2.6   Majina ya kumiliki

Majina yanakuwa pia na aina ya kumiliki. Kumiliki ina maana kwambaunamiliki kitu.

Barnets tøj er snavset. Nguo ya mtoto ni chafu.

Kumiliki hufanyika kwa kuongezea -s wenye jina.

Aina ya majina ya kumiliki

Umoja

Wingi

Isiyodhahiri

Dhahiri

Isiyodhahiri

Dhahiri

en piges

pigens

pigers

pigernes

et værelses

værelsets

værelsers

værelsernes

Majina ya watu yana aina ya kumiliki pia.

Peters bog Kitabu cha Peter.

Ulinganisho:
Kwa kiswahili kumiliki hufanyika kwa jina huru ambalo linasimama baada ya hicho kinachomilikiwa. Kuna aina tofauti za maneno, ambayo hutumika kama kumiliki kutegemeana na jina lenyewe linavyofanyika kwa wingi na umoja.

Kiti cha msichana.
Gari ya Peter.
Watoto wa Anna.

Maswali ya ufahamu

2 Navneord

2.6 Navneord i ejefald

Navneord har også en ejefaldsform. Ejefald betyder, at man ejer noget.

Barnets tøj er snavset.

Ejefald laves ved at sætte endelsen -s på navneordet.

Navneords ejefalds form

Ental

Flertal

Ubestemt

Bestemt

Ubestemt

Bestemt

en piges

pigens

pigers

pigernes

et værelses

værelsets

værelsers

værelsernes

Personnavne har også ejefaldsform.

Peters bog


Forståelses-spørgsmål Øvelser Sammenligninger