Ukurasa wa kwanza
Utangulizi Chagua lugha Maswali ya ufahamu Mazoezi Zoezi dogoMaana katika sarufi Piga chapa
Tendo Majina Badala ya jina Neno la sifa Kielezi Maneno ya uhusiano Maneno unganishi Mpangilio wa maneno
Ubainisho   Nakala   Umoja   Wingi   Mwisho   Jambo la pekee   Kumiliki        

2  Majina

2.1 Makala ya majina

Kuna aina mbili za makala: en na et. Makala ni neno linalosimama kabla ya jina.

en hund

mbwa

et hus

nyumba

Neno lenye en linaitwa neno n.
Neno lenye et linaitwa neno t.

Kwa bahati mbaya kwamba hakuna sheria ambayo inasema ni wakati gani wa kutumia en, na ni wakati gani wa kutumia et.

Ulinganisho:
Kwa kiswahili hakuna makala haya kwenye majina.

Maswali ya ufahamu

2 Navneord

2.1 Navneords kendeord

Der er to kendeord: en og et. Kendeordet står foran navneordet.

en hund
et hus

Ord med en kaldes n-ord.
Ord med et kaldes t-ord.

Der er desværre ingen regler, som fortæller, hvornår man bruger en, og hvornår man bruger et.

Forståelses-spørgsmål Øvelser Sammenligninger