Ukurasa wa kwanza
Utangulizi Chagua lugha Maswali ya ufahamu Mazoezi Zoezi dogoMaana katika sarufi Piga chapa
Tendo Majina Badala ya jina Neno la sifa Kielezi Maneno ya uhusiano Maneno unganishi Mpangilio wa maneno
Ubainisho   Nakala   Umoja   Wingi   Mwisho   Jambo la pekee   Kumiliki        

2  majina

2.3 Majina kwenye wingi

Majina mengi zaidi yana aina ya wingi. Wingi inayo sawa na umoja kwenye aina ya isiyodhahiri na dhahiri.

Huse bliver repareret.

Nyumba zinatengenezwa.

Drenge larmer altid.

Wavulana wanapiga kelele kila wakati.

Husene bliver repareret.

Nyumba zinatengenezwa.

Drengene larmer altid.

Wavulana wanapiga kelele kila wakati.

Ulinganisho:
Kwa kiswahili hakuna aina ya dhahiri na isiyodhahiri kwenye wingi.

Maswali ya ufahamu

2 Navneord

2.3 Navneord i flertal

De fleste navneord har en flertalsform. Flertal har ligesom ental en ubestemt og en bestemt form.

Huse bliver repareret.
Drenge larmer altid.
Husene bliver repareret.
Drengene larmer altid.

Øvelser Sammenligninger