Ukurasa wa kwanza
Utangulizi Chagua lugha Maswali ya ufahamu Mazoezi Zoezi dogoMaana katika sarufi Piga chapa
Tendo Majina Badala ya jina Neno la sifa Kielezi Maneno ya uhusiano Maneno unganishi Mpangilio wa maneno
Ubainisho   Nakala   Umoja   Wingi   Mwisho   Jambo la pekee   Kumiliki        

2  Majina

2.4 Mwisho kwenye wingi

Mwisho kwenye wingi kuna aina mbili tofauti.

Kama jina lina silabi moja kawaida linaishia na -e kwenye aina ya isiyodhahiri na -ene kwenye aina ya dhahiri.

Kama jina lina silabi mbili au zaidi, jina linaishia na -er kwenye aina ya isiyodhahiri na -erne kwenye aina a dhahiri.

Majina kwenye wingi

Isiyodhahiri

Dhahiri

aviser

aviserne

haver

haverne

huse

husene

drenge

drengene

Ulinganisho:
Kwa kiswahili kuna aina saba za majina. Aina hizi za majina herufi za mwanzo hubadilika kwenye wingi kutegemeana na ni aina gani ya majina inayozungumziwa.

mtoto - watoto
kiti - viti
mti - miti

Maswali ya ufahamu

2 Navneord

2.4 Endelser i flertal

Der er to forskellige endelser i flertal.

Hvis ordet har én stavelse, ender det som regel på -e i ubestemt form og -ene i bestemt form.

Hvis ordet har to eller flere stavelser, ender ordet på -er i ubestemt form og -erne i bestemt form.

Navneord i flertal

Ubestemt

Bestemt

aviser

aviserne

haver

haverne

huse

husene

drenge

drengene


Forståelses-spørgsmål Sammenligninger