Ukurasa wa kwanza
Utangulizi Chagua lugha Maswali ya ufahamu Mazoezi Zoezi dogoMaana katika sarufi Piga chapa
Tendo Majina Badala ya jina Neno la sifa Kielezi Maneno ya uhusiano Maneno unganishi Mpangilio wa maneno
Ubainisho   Patanisha   Weka chini   Tangu na lini    

7  Maneno ya kuunga

7.3 Kutumia når na da

Kama fungu la maneno liko kwa wakati uliopita, na kitendo kimetokea mara moja tu hutumika da. Kama kitendo kinatokea mara nyingi hutumika når.

Jeg købte en bil, da jeg var i Silkeborg.

Nilinunua gari wakati nilipokuwa Silkeborg.

Vi spiste altid kartofler, når vi besøgte min mor.

Tulikula viazi siku zote wakati tulipomtembelea mama yangu.

Når hutumika pia kwenye wakati uliopo na wakati ujao.

Han går i seng, når han er søvnig. Anakwenda kitandani wakati anaposinzia.
Jeg skal købe en jakke, når jeg får penge. Nitanunua koti wakati nitakapopata pesa.

Ulinganisho:
Kwa kiswahili hakuna tofauti kati ya når na da. Hutumika neno moja tu wakati.


Maswali ya ufahamu

7 Bindeord

7.3 Brug af når og da

Hvis sætningen er i datid, og handlingen skete én gang, bruger man da. Hvis handlingen skete flere gange, bruger man når.

Jeg købte en bil, da jeg var i Silkeborg.
Vi spiste altid kartofler, når vi besøgte min mor.

Når bruges også i nutid og fremtid.

Han går i seng, når han er søvnig.
Jeg skal købe en jakke, når jeg får penge.

Forståelses-spørgsmål Øvelser Sammenligninger