Ukurasa wa kwanza
Utangulizi Chagua lugha Maswali ya ufahamu Mazoezi Zoezi dogoMaana katika sarufi Piga chapa
Tendo Majina Badala ya jina Neno la sifa Kielezi Maneno ya uhusiano Maneno unganishi Mpangilio wa maneno
Ubainisho   Patanisha   Weka chini   Tangu na lini    

7  Maneno ya kuunga

7.2 Mpango wa maneno ya kuunga kwa kutolingana

Mpango wa maneno ya kuunga kwa kutolingana, huunganisha mafungu mawili ya maneno. Kila mara huzungumzia kuhusu fungu kuu la maneno na fungu nusu la maneno.
Mpango wa maneno ya kuunga kwa kutolingana wakati wote huanzia na fungu nusu la maneno (ang. 8.3 Mpangilio wa maneno kwenye fungu la maneno).

Mens jeg kørte, regnede det.

Wakati niliendesha mvua ilinyesha.

Hun spurgte, om jeg elskede hende.

Aliniuliza kama nilimpenda.

Mpango wa maneno ya kuunga kwa kutolingana ni: at, da, dengang, end, for at, efter at, fordi, før, førend, hvis, idet, inden, medmindre, mens, når, om, selvom, siden, skønt, som, som om, så at, uden at.

Hun spørger, om vi kommer i morgen.

Anauliza kama tutakuja kesho.

Han kommer, når han får tid.

Atakuja wakati akipata nafasi.

Vi gik tidligt, fordi vi var færdige.

Tulikwenda mapema kwa sababu tulikuwa tumemaliza.

Ulinganisho:
Kwa kiswahili mpango wa maneno ya kuunganisha kwa kutolingana hutumika sawa kama kwa kidenish.

Maswali ya ufahamu

7 Bindeord

7.2 Underordningsbindeord

Underordningsbindeord forbinder to sætninger. Der er altid tale om en hovedsætning og bisætning. Underordningsbindeordet indleder altid bisætningen (se 8.3 Ordstilling i bisætninger).

Mens jeg kørte, regnede det.
Hun spurgte, om jeg elskede hende.

Underordningsbindeord er: at, da, dengang, end, for at, efter at, fordi, før, førend, hvis, idet, inden, medmindre, mens, når, om, selvom, siden, skønt, som, som om, så at, uden at.

Hun spørger, om vi kommer i morgen.
Han kommer, når han får tid.
Vi gik tidligt, fordi vi var færdige.

Forståelses-spørgsmål Øvelser Sammenligninger