Ukurasa wa kwanza
Utangulizi Chagua lugha Maswali ya ufahamu Mazoezi Zoezi dogoMaana katika sarufi Piga chapa
Tendo Majina Badala ya jina Neno la sifa Kielezi Maneno ya uhusiano Maneno unganishi Mpangilio wa maneno
Ubainisho   Patanisha   Weka chini   Tangu na lini    

7  Maneno ya kuunga

7.1 Mpango wa maneno ya kuunga kwa kulingana

Mpango wa maneno ya kuunga kwa kulingana huunganisha maneno, masomo, na mafungu ya maneno ya aina moja. Kwa mfano majina kwa majina, sifa kwa sifa, au fungu kuu la maneno kwa fungu lingine kuu la maneno.

Mpango wa maneneo ya kuunga kwa kulingana ni: og, men, eller.

Manden og konen kører sammen.

Mume na mke wanaendesha pamoja.

   

Kaffen er stærk, men dejlig.

Kahawa ni kali lakini ni nzuri.

   

Kommer du hjem i eftermiddag, eller kommer du først i aften?

Utakuja nyumbani machana, au utakuja jioni.

Ulinganisho:
Kwa kiswahili mpango wa maneno ya kuunga kwa kulingana hutumika sawa kama kwa kidenish.

Maswali ya ufahamu

7 Bindeord

7.1 Sideordningsbindeord

Sideordningsbindeord forbinder ord, led og sætninger af samme type. For eksempel navneord med navneord, tillægsord med tillægsord eller en hovedsætning med en anden hovedsætning.

Sideordningsbindeord er: og, men, eller.

Manden og konen kører sammen.
 
Kaffen er stærk, men dejlig.
 
Kommer du hjem i eftermiddag, eller kommer du først i aften?

Forståelses-spørgsmål Øvelser Sammenligninger