Ukurasa wa kwanza
Utangulizi Chagua lugha Maswali ya ufahamu Mazoezi Zoezi dogoMaana katika sarufi Piga chapa
Tendo Majina Badala ya jina Neno la sifa Kielezi Maneno ya uhusiano Maneno unganishi Mpangilio wa maneno
Ubainisho   Pindika   Ulinganisho   Si kawaida    

4  Sifa

4.3 Ngazi za sifa zisizo za kawaida

Sifa zingine vokali zake zinabadilika kufuatana n ngazi tofauti.

Ngazi za sifa zisizo za kawaida

Neno halisi

Ngazi ya juu

Ngazi ya juu zaidi

stor

større

størst

ung

yngre

yngst

lang

længere

længst

Sifa zingine zinabadilika kabisa kweny ngazi tofauti.

Ngazi za sifa zisizo za kawaida

Neno halisi

Ngazi ya juu

Ngazi ya juu zaidi

lille

mindre

mindst

gammel

ældre

ældst

god

bedre

bedst

Maswali ya ufahamu

4 Tillægsord

4.3 Uregelmæssig gradbøjning af tillægsord

Nogle tillægsord ændrer selvlyd under gradbøjning.

Uregelmæssig gradbøjning

Grundform

Højere grad

Højeste grad

stor

større

størst

ung

yngre

yngst

lang

længere

længst

Nogle tillægsord har helt uregelmæssig gradbøjning

Uregelmæssig gradbøjning

Grundform

Højere grad

Højeste grad

lille

mindre

mindst

gammel

ældre

ældst

god

bedre

bedst


Forståelses-spørgsmål Øvelser