Ukurasa wa kwanza
Utangulizi Chagua lugha Maswali ya ufahamu Mazoezi Zoezi dogoMaana katika sarufi Piga chapa
Tendo Majina Badala ya jina Neno la sifa Kielezi Maneno ya uhusiano Maneno unganishi Mpangilio wa maneno
Ubainisho   Pindika   Ulinganisho   Si kawaida    

4  Sifa

4.1 Sifa inavyofanyika

Sifa hufanyika jinsi jina lenyewe linavyoelezea, kwa hiyo hufanyika kutegemeana na neno n-, neno t-, namba na imara.

Sifa haiishii kwenye neno n- aina ya isiyodhahiri, lakini huongezea kama kawaida -t kwenye neno t-, -e kwenye wingi na aina ya hahiri.

Sifa inavyoishia

Indeterminados

Dhahiri

neno n-

neno t-

Wingi

Aina zote

pæn

pænt

pæne

pæne

stor

stort

store

store

Kuna sifa chache ambayo haiongezei -t kwenye neno t-.

et fransk produkt zao la Ufaransa

Ulinganisho:
Kwa kiswahili sifa hubadilika kutegemeana na zile aina saba za majina.

Maswali ya ufahamu

 

4 Tillægsord

4.1 Tillægsords bøjning

Tillægsord bøjes ligesom de navneord, de beskriver. De bøjes således efter n-ord, t-ord, tal og bestemthed.

Tillægsord har ingen endelse ved ubestemt n-ord, men tilføjer som regel -t ved t-ord, -e i flertal og bestemt form.

Tillægsords endelse

Ubestemt

Bestemt

n-ord

t-ord

Flertal

Alle former

pæn

pænt

pæne

pæne

stor

stort

store

store

Enkelte tillægsord tilføjer ikke -t ved t-ord.

et fransk produkt


Forståelses-spørgsmål Øvelser Sammenligninger