Home
Introduction Select language Questions of understanding Exercises Mini dictionaryGrammatical terms Print this page
Verbs Nouns Pronouns Adjectives Adverbs Prepositions Conjunctions Word order
Definition   The infinitive   The imperative   Present tense   Past tense   Present perfect   Future tense   The passive form   Modal verbs  

1 Verbs

1.5 Present perfect

The present perfect tells us about something that happened before but which also has an impact on the present.

Pigen har spist. The girl has eaten.
Jeg har boet i Danmark i 6 år. I have lived in Denmark for 6 years.

To form the present tense you use the verbs har or er, and add -et or -t to the base form of the verb. The basic form of the verb with this ending is called the pastparticiple. The form can be used almost like an adjective and is used also in the passive (see 1.7 The passive form).

Pigen har spist. The girl has eaten.
Det er begyndt at regne. It has started to rain.
Jeg har boet 5 år i Danmark. I have lived 5 years in Denmark.

Comparison:
In English the present perfect is formed by using have/has and a past participle. The past participle and past tense are identical if the verb is regular.

Questions of understanding

1 Udsagnsord

1.5 Førnutid

Førnutid fortæller om noget, som er sket og er en afsluttet handling, men som også har betydning nu.

Pigen har spist.
Jeg har boet i Danmark i 6 år.

Førnutid dannes af udsagnsordene har eller er og udsagnsordets grundform tilføjet endelsen -et eller -t. Udsagnsordets grundform med endelse kaldes kort tillægsform. Formen kan bruges næsten som et tillægsord og bruges også i passiv (se 1.7 Passiv).

Pigen har spist.
Det er begyndt at regne.
Jeg har boet 5 år i Danmark.

Forståelses-spørgsmål Øvelser Sammenligninger