Home
Introduction Select language Questions of understanding Exercises Mini dictionaryGrammatical terms Print this page
Verbs Nouns Pronouns Adjectives Adverbs Prepositions Conjunctions Word order
Definition   The infinitive   The imperative   Present tense   Past tense   Present perfect   Future tense   The passive form   Modal verbs  

1 Verbs

1.4 Past tense

The past tense tells us about something that occurred previously at a particular time.

Hun vaskede tøj. She washed clothes.
Pigen spiste maden. The girl ate the food.

There are two regular conjugations in the past tense. The first conjugation is the base form of the verb to which you add -ede. The second conjugation is the base form to which you add -te.

Past tense with the ending -ede

Base form

Present tense

Past tense

lav

laver

lavede

bo

bor

boede

vask

vasker

vaskede


Past tense with the ending -te

Base form

Present tense

Past tense

køb

køber

købte

spis

spiser

spiste

lås

låser

låste

Exception: Irregular verbs may conjugate in many different ways. There are about 150 irregular verbs.

Irregular verbs

Base form

Present tense

Past tense

går

gik

stjæl

stjæler

stjal

se

ser

Comparison:
In English -ed is added to the verb’s basic form. The past tense form is used as in Danish.


Questions of understanding

 

1 Udsagnsord

1.4 Datid

Datid fortæller om noget, der skete tidligere på et bestemt tidspunkt.

Hun vaskede tøj.
Pigen spiste maden.

Der findes to regelmæssige bøjninger i datid. Første bøjning er grundformen af udsagnsordet tilføjet endelsen -ede. Anden bøjning er grundformen af udsagnsordet tilføjet endelsen -te.

Datid med endelsen -ede

Grundform

Nutid

Datid

lav

laver

lavede

bo

bor

boede

vask

vasker

vaskede


Datid med endelsen -te

Grundform

Nutid

Datid

køb

køber

købte

spis

spiser

spiste

lås

låser

låste

Undtagelse: Uregelmæssige udsagnsord kan bøjes på flere forskellige måder. Der er ca. 150 uregelmæssige udsagnsord.

Uregelmæssige udsagnsord

Grundform

Nutid

Datid

går

gik

stjæl

stjæler

stjal

se

ser


Forståelses-spørgsmål Øvelser Sammenligninger