Home
Introduction Select language Questions of understanding Exercises Mini dictionaryGrammatical terms Print this page
Verbs Nouns Pronouns Adjectives Adverbs Prepositions Conjunctions Word order
Definition   True adverbs   False adverbs   Long/ short form   Comparison  

5 Adverbs

5.0 Definition

Adverbs describe the way in which something happens. Adverbs may also specify where, how or when a state of things, movement or a change takes place.

Børnene kom ind. The children came in.
Han sang dårligt. He sang badly.
Børnene vågnede tidligt om morgenen. The children woke early in the morning.

Adverbs describe actions but not things which are qualified by adjectives.

Adverbs may qualify a verb, an adjective, another adverb or a complete sentence.

Solen gik ned. The sun set.
Bilen er ikke ny. The car is not new.
Jeg ser ham næsten aldrig. I hardly ever see him.
Han kommer måske en halv time for sent. He might be half an hour late in coming.

Adverbs may be divided into two categories: true and false adverbs.

Comparison:
The adverb is used in the same way in English and in Danish.

Questions of understanding

5 Biord

5.0 Definition

Biord fortæller på hvilken måde noget sker. Biord kan også be­skri­ve nærmere hvor, hvordan og hvornår en tilstand, bevægelse eller forandring sker.

Børnene kom ind.
Han sang dårligt.
Børnene vågnede tidligt om morgenen.

Biord beskriver handlinger men ikke ting som tillægsordene.

Biord kan lægge sig til et udsagnsord, et tillægsord, et andet biord eller en hel sætning.

Solen gik ned.
Bilen er ikke ny.
Jeg ser ham næsten aldrig.
Han kommer måske en halv time for sent.

Biordene kan opdeles i ægte og uægte biord.

Forståelses-spørgsmål Øvelser Sammenligninger