Page du début
Introduction Choisissez votre langue Questions de compréhension Exerciser Mini lexiqueExpressions grammaticales Imprimer
Verbe Nom Pronom Adjectif Adverbe Préposition Conjonction Place des mots
Définition   Direct   Inversion   Subordonnée   Place du complément d'objet direct   Place du complément d'objet indirect   Place des adjectifs   Place des adverbes    

8 La place des mots

8.4 La place des mots dans des phrases avec un complément d’objet direct

Le compl. d’objet direct est un nom ou une expression qu’on manipule dans une phrase. Le compl. d’objet dir. (∆) se tient après le sujet (x) et le verbe (o) dans les phrases à construction directe. Si on veut souligner le compl. d’objet dir., on le met alors en tête de phrase et il y a inversion des mots.

Construction directe:

Anna købte en ny bil.       Anna acheta une voiture neuve.  
x o       x o  

Inversion des mots:

En ny bil købte Anna.       Anna acheta une voiture neuve.
o x       x o

Comparaison:
En français, le compl. d’objet direct est placé après le verbe.

Questions de compréhension

8 Ordstilling

8.4 Ordstilling i sætninger med genstandsled

Genstandsled er et navneord eller et navneagtigt ord, der gøres noget ved i en sætning. Genstandsled (∆) står efter grundled (x) og udsagnsled (o) i sætninger med ligefrem ordstilling. Hvis man vil fremhæve genstandsleddet, står det først i sætningen, og der bliver omvendt ordstilling.

Ligefrem ordstilling:

Anna købte en ny bil.
x o

Omvendt ordstilling:

En ny bil købte Anna.
o x

Forståelses-spørgsmål Øvelser Sammenligninger