Page du début
Introduction Choisissez votre langue Questions de compréhension Exerciser Mini lexiqueExpressions grammaticales Imprimer
Verbe Nom Pronom Adjectif Adverbe Préposition Conjonction Place des mots
Définition   Vrai   Faux   Forme longue/courte   Comparaison  

5  Les adverbes

5.0 Définition

Les adverbes expriment de quelle façon quelque chose se produit. Les adverbes peuvent aussi exprimer plus précisément quand, comment etun état, un mouvement ou un changement se produit.

Børnene kom ind.

Les enfants entrèrent.

Han sang dårligt.

Il chantait mal.

Børnene vågnede tidligt om morgenen.

Les enfants se réveillèrent très tôt le matin.

Les adverbes caractérisent des actions mais pas des choses comme le font les adjectifs.
Les adverbes peuvent caractériser un verbe, un adjectif, un autre adverbe ou toute une phrase.

Solen gik ned.

Le soleil se coucha.

Bilen er ikke ny.

La voiture n’est pas neuve.

Jeg ser ham næsten aldrig.

Je ne le vois presque jamais.

Han kommer måske en halv time for sent.

Il sera peut-être en retard d’une demie heure.

Les adverbes peuvent se diviser en 2 catégories: les vrais et les faux adverbes.

Questions de compréhension

5 Biord

5.0 Definition

Biord fortæller på hvilken måde noget sker. Biord kan også be­skri­ve nærmere hvor, hvordan og hvornår en tilstand, bevægelse eller forandring sker.

Børnene kom ind.
Han sang dårligt.
Børnene vågnede tidligt om morgenen.

Biord beskriver handlinger men ikke ting som tillægsordene.

Biord kan lægge sig til et udsagnsord, et tillægsord, et andet biord eller en hel sætning.

Solen gik ned.
Bilen er ikke ny.
Jeg ser ham næsten aldrig.
Han kommer måske en halv time for sent.

Biordene kan opdeles i ægte og uægte biord.

Forståelses-spørgsmål Øvelser Sammenligninger