Anasayfa
Tanitim dil seçin Anlama sorulari Alistirma-lar Mini Ansik-lopediGramer ile ilgili isaretler yazdir
Fııl İsım Zamır sıfat Zarf Edat Baglaç Sözcüklerin dizimi
Tanımı   Çekimi   Derece çekimi   Düzensiz sifatlar    

4 Sıfatlar

4.3 Düzensiz çekimli sıfatlar

Bazı sıfatlar dereceli çekimde ünlü harf değiştirmektedirler.

Düzensiz derece çekimi

Kök biçimi

2. derece

3. derece

stor

større

størst

ung

yngre

yngst

lang

længere

længst

Bazı sıfatların düzensiz dereceli çekimi vardır.

Düzensiz derece çekimi

Kök biçimi

2. derece

3. derece

lille

mindre

mindst

gammel

ældre

ældst

god

bedre

bedst

Anlama sorulari

4 Tillægsord

4.3 Uregelmæssig gradbøjning af tillægsord

Nogle tillægsord ændrer selvlyd under gradbøjning.

Uregelmæssig gradbøjning

Grundform

Højere grad

Højeste grad

stor

større

størst

ung

yngre

yngst

lang

længere

længst

Nogle tillægsord har helt uregelmæssig gradbøjning

Uregelmæssig gradbøjning

Grundform

Højere grad

Højeste grad

lille

mindre

mindst

gammel

ældre

ældst

god

bedre

bedst


Forståelses-spørgsmål Øvelser