Anasayfa
Tanitim dil seçin Anlama sorulari Alistirma-lar Mini Ansik-lopediGramer ile ilgili isaretler yazdir
Fııl İsım Zamır sıfat Zarf Edat Baglaç Sözcüklerin dizimi
Tanımı   İsimleri tanıtıcı sözcükler   Tekil   Çoğul   İsimlerin sonuna gelen ekler   İstisnalar   Sahiplik belirten ekler        

2 İsımler

2.0 Açıklama

İsimler yer, şahıs, eşya ve kavram olan hakiki veya soyut olan kelimelerdir.

hund, hus, land, ro, köpek, ev, ülke, sükunet
liv, fred hayat, barış


Anlama sorulari

2 Navneord

2.0 Definition

Navneord er navne på steder, personer, ting og begreber, som er konkrete eller abstrakte.

hund, hus, land, ro,
liv, fred

Forståelses-spørgsmål Øvelser