Anasayfa
Tanitim dil seçin Anlama sorulari Alistirma-lar Mini Ansik-lopediGramer ile ilgili isaretler yazdir
Fııl İsım Zamır sıfat Zarf Edat Baglaç Sözcüklerin dizimi
Tanımı   Şahıs zamirleri   Mülkiyet zamirleri   Yansımalı mülkiyet zamirleri   Cümlede öge   Soru zamiri   İlgi zamiri      

3 Zamırler

3.4 Nesneli ve dolaylı nesneli şahıs zamirleri

Zamirler; nesne, dolaylı nesne durumunda çeşitli biçimlerde kul-la-nıldığı gibi, edatlardan sonra da farklı kullanılabilir.

Lægen behandlede hende.

Doktor onu tedavi etti.

Han gav os en gave.

O bize bir hediye verdi.

Hun ringer til mig.

O bana telefon ediyor.


Şahıs zamirlerinin iki biçimi

Şahıs

Tekil

Çogul

1. Şahıs

ben

beni, bana, bende, benden

biz

bizi, bize, bizde, bizden

2. Şahıs

sen, siz

seni, sana, sende, senden

siz

sizi, size, sizde, sizden

3. Şahıs

o

onu, ona, onda, ondan

onlar

onları, onlara, onlarda, onlardan

Karşılaştırma:
Zamirler, dolaylı, dolaysız nesne yerine yada edatlarla bağlantılı kullanıldığı zaman biçim değiştirir. Danimarkacanın zıttına Türkçede daha fazla değişik biçimleri bulunmaktadır.

Anlama sorulari

3 Stedord

3.4 Personlige stedord som genstandsled eller hensynsled

Stedord kan bruges på forskellige måder enten som genstandsled, hensynsled eller efter forholdsord.

Lægen behandlede hende.  
Han gav os en gave.  
Hun ringer til mig.  

Personlige stedord i to former

Person

Ental

Flertal

1. person

jeg

mig

vi

os

2. person

du, De

dig, Dem

I

Jer

3. person

han, hun,
den, det

ham, hende,
den, det

de

dem


Forståelses-spørgsmål Øvelser Sammenligninger