Anasayfa
Tanitim dil seçin Anlama sorulari Alistirma-lar Mini Ansik-lopediGramer ile ilgili isaretler yazdir
Fııl İsım Zamır sıfat Zarf Edat Baglaç Sözcüklerin dizimi
Tanımı   Yer   Zaman   Sabit deyimler   Aitlik  

6 Edatlar

6.0 Açıklama

Edatlar bir yerin, cismin, şahsın, vaktin arasındaki ilişkiyi anlatır ve sabit deyimlerde yer alır.

Edatlar şunlardır: i,, til, fra, over, under, ved, for, efter, om, med, af, ad, hos, gennem, mod, bag, foran, forbi, før, imod, inden, langs, mellem, omkring, uden.

Karşılaştırma:
Türkçede edatlar kendi başına değil, isim sözcüklerine bağlı değişik hal ekleri halindedir.

Anlama sorulari

6 Forholdsord

6.0 Definition

Forholdsord fortæller om forhold mellem steder, ting, personer, tidspunkter og indgår i faste udtryk.

Følgende ord er forholdsord: i,, til, fra, over, under, ved, for, efter, om, med, af, ad, hos, gennem, mod, bag, foran, forbi, før, imod, inden, langs, mellem, omkring, uden.

Forståelses-spørgsmål Øvelser Sammenligninger