Anasayfa
Tanitim dil seçin Anlama sorulari Alistirma-lar Mini Ansik-lopediGramer ile ilgili isaretler yazdir
Fııl İsım Zamır sıfat Zarf Edat Baglaç Sözcüklerin dizimi
Tanımı   Mastar hali   Emir hali   Şimdiki zaman   Geçmiş zaman   Yakın geçmiş zaman   Gelecek zaman   Edilgen fiiller   Yardımcı fiiller  

1 Fııller

1.0 Açıklama

Bir fiil bir olayı veya bir hali anlatır. Yani, bir fiil bir durum hakkında birşeyin yapıldığını veya bir şeyin olacağını anlatır.

Hun sover. O uyuyor.    
Pigen spiser mad. Kız yemek yiyor.
Bilen kører hurtigt.   Araba hızlı gidiyor.
Koppen står på bordet.  Bardak masada duruyor.

Danimarkacada fiiller şahıslara göre ek değiştirmez. Fiiller  zamana göre ek degistirirler. Fakat bütün şahıslarda aynı eki taşırlar.

Fiilin sahıslara göre çekimi

Şahıs

Simdhiki zaman tekil

Simdiki zaman çogul

1. Şahıs

Jeg spiser

vi spiser

2. Şahıs

Du spiser

I spiser

3. Şahıs

han/hun/den/det spiser

de spiser

Karşılaştırma:
Danimarkacanın tersine türkçede filler şahısa ve zamana göre ek değistirirler.

 Anlama sorulari


1 Udsagnsord

1.0 Definition

Et udsagnsord fortæller om en handling eller en tilstand. Det vil sige, at et udsagnsord fortæller om en situation, at man gør noget, eller at der sker noget.

Hun sover.
Pigen spiser mad.
Bilen kører hurtigt.  
Koppen står på bordet. 

På dansk ændrer udsagnsordet ikke endelsen i de forskellige personer. Udsagnsordet ændrer endelser i de forskellige tider, men hedder det samme i alle personerne inden for de forskellige tider.

Bøjning af udsagnsord i personer

Person

Nutid ental

Nutid flertal

1. person

jeg spiser

vi spiser

2. person

du spiser

I spiser

3. person

han/hun/den/det spiser

de spiser


Forståelses-spørgsmål Øvelser Sammenligninger