Anasayfa
Tanitim dil seçin Anlama sorulari Alistirma-lar Mini Ansik-lopediGramer ile ilgili isaretler yazdir
Fııl İsım Zamır sıfat Zarf Edat Baglaç Sözcüklerin dizimi
Tanımı   Şahıs zamirleri   Mülkiyet zamirleri   Yansımalı mülkiyet zamirleri   Cümlede öge   Soru zamiri   İlgi zamiri      

3 Zamırler

3.0 Açıklama

Zamirler isim ve isim kelimelerin yerine kullanılır.

Børnene leger.

Çocuklar oynuyor.

De leger.

Onlar oynuyor.

Marie kommer fra Tanzania.

Marie Tanzanya’dan geliyor.

Hun kommer fra Tanzania.

O Tanzanya’dan geliyor.Anlama sorulari

3 Stedord

3.0 Definition

Stedord står i stedet for navneord og navne.

Børnene leger.
De leger.
Maria kommer fra Tanzania.
Hun kommer fra Tanzania.

Forståelses-spørgsmål Øvelser