Anasayfa
Tanitim dil seçin Anlama sorulari Alistirma-lar Mini Ansik-lopediGramer ile ilgili isaretler yazdir
Fııl İsım Zamır sıfat Zarf Edat Baglaç Sözcüklerin dizimi
Tanımı   Şahıs zamirleri   Mülkiyet zamirleri   Yansımalı mülkiyet zamirleri   Cümlede öge   Soru zamiri   İlgi zamiri      

3 Zamırler

3.1 Şahıs zamırleri

Şahıs zamirleri bir kişiyi veya bir cismi anlatırken kullanılır. Bu cümlelerde bir özne gereklidir, çünkü fiiller hatırlanacağı gibi şahıs eki almaz (1. Fiillere bak.). Şayet cümlede bir şahıs ve isim kelimelesi yoksa, şahıs zamiri kullanılır.

Jeg kommer for sent.

Geç geliyorum.

Den er stor.

Büyüktür.

Han lærer dansk.

Danimarkaca öğreniyor.


Şahıs zamirleri

Şahıs

Tekil

Çoğul

1. Şahıs

ben

biz

2. Şahıs

sen

siz

3. Şahıs

o

onlar

De, saygı durumlarında kullanılır ve her zaman 2. tekil şahısta büyük D harfi ile yazılır. I 2. şahıs çoğuldada büyük harfle yazılır.

Karşılaştırma:
Türkçede şahıs zamirlerini kullanmayabiliriz.

Ben geç geliyorum.
Geç geliyorum.

Danimarkacada bulunan 3. şahıs tekilde han, hun, den ve det karşıtına göre sadece o sözcüğü vardır.

Anlama sorulari

3 Stedord

3.1 Personlige stedord

Personlige stedord bruges, når man fortæller om personer eller ting. Det er nødvendigt med et grundled i sætningen, fordi udsagnsord ikke bøjes i personer (se 1. Udsagnsord). Hvis der ikke er et navne­ord eller et navn, skal man huske at bruge et personligt stedord.

Jeg kommer for sent.
Den er stor.
Han lærer dansk.

Personlige stedord

Person

Ental

Flertal

1. person

jeg

vi

2. person

du

I

3. person

han, hun, den, det

de

De bruger man, når man er høflig. Det skrives altid med stort D i 2. person ental. I i 2. person flertal skrives også med stort.

Forståelses-spørgsmål Øvelser Sammenligninger