Anasayfa
Tanitim dil seçin Anlama sorulari Alistirma-lar Mini Ansik-lopediGramer ile ilgili isaretler yazdir
Fııl İsım Zamır sıfat Zarf Edat Baglaç Sözcüklerin dizimi
Tanımı   Mastar hali   Emir hali   Şimdiki zaman   Geçmiş zaman   Yakın geçmiş zaman   Gelecek zaman   Edilgen fiiller   Yardımcı fiiller  

1 Fııller

1.8 Yardımcı fiiler

Bu fiillerin diğer fiillerden ayrıcalığı yardımcı fiil olarak kullanıl-ma-ları-dır (Açıklamalar bak.). Yardımcı fiillerle beraber kullanılan ana fiiller isim halinde kullanılır. Bu fiiller aynı zamanda bir olayın hangi şekilde olduğunu da anlatır.

Yardımcı fiiller şunlardır: kunne (olabilirliğı belirtir), skulle (zorundalık), ville (istemek), burde (doğru olanı belirtir) , turde (cesaret), måtte (yapılması gereken) og gide (arzu).

Jeg skal komme.

Ben geleceğim.

Bilen kan ikke starte.

Araba çalışamıyor.

Du bør lave lektier.

Sen ödevlerini yapmalısın.

Yardımcı fiiller diğer fiiller gibi zamana göre çekilir.

Jeg har kunnet løbe 10 km. på en time.

Ben bir saatte 10 km koşabiliyordum.

I fremtiden vil vi arbejde meget hårdt for at tjene penge.

Gelecekte para kazanmak için çok Çalışacağız.


Karşılaştırma:
Türkçede yardımcı fiiler ayrı bulunmaz ama fiilin sonunda ek olarak vardır.
Ben geliyorum.
Ben geleceğim.

Anlama sorulari

1 Udsagnsord

1.8 Mådesudsagnsord

Mådesudsagnsord adskiller sig fra de øvrige udsagnsord ved, at de står som hjælpeudsagnsord (se Minileksikon) og det efterfølgende udsagnsord er i navnemåde. Mådesudsagnsord fortæller også om måden noget foregår på.

Følgende ord er mådesudsagnsord: kunne, skulle, ville, burde, turde, måtte og gide.

Jeg skal komme.
Bilen kan ikke starte.
Du bør lave lektier.

Mådesudsagnsord kan bøjes i tid som alle andre udsagnsord.

Jeg har kunnet løbe 10 km på en time.
I fremtiden vil vi arbejde meget hårdt for at tjene penge.

Forståelses-spørgsmål Øvelser Sammenligninger