Startside
Introduktion Vælg sprog Forståelses-spørgsmål Øvelser MinileksikonGrammatiske betegnelser Print
Udsagnsord Navneord Stedord Tillægsord Biord Forholdsord Bindeord Ordstilling
Definition   Ligefrem   Omvendt   Bisætning   Genstandsleddets plads   Hensynsleddets plads   Tillægsordets plads   Biordets plads    

 

8 Ordstilling

8.7 Biordets plads i sætningen

Ægte biord kommer efter grundleddet (x) og udsagnsleddet (o) i hovedsætninger.

Jeg besøgte ikke min søster i går.
x o          

Han kommer måske i morgen.
x o    

I sætninger med omvendt ordstilling kommer biordet efter udsagnsleddet (o) og grundleddet (x).

Kommer han måske i morgen?
o x    

Hvis man vil fremhæve biordets mening, sættes biordet først i sætningen.

Måske kommer han i morgen.
  o x  

Biordet står altid mellem grundleddet (x) og udsagnsleddet (o) i bisætningen.

Lone sagde, at hun ikke havde travlt.
      x   o  

I sammensatte udsagnsled (eks. har brugt, har besøgt, har set) skal de ægte biord stå imellem de to ord i udsagnsleddet.

Jeg har ikke besøgt min søster.
x o1   o2    

De har ofte set hinanden.
x o1   o2  

Biordet kommer sidst i sætningen, hvis genstandsleddet (∆) er et personligt stedord (mig, dig, Dem, osv.).

Uden stedord:

Hr. Hansen kører altid sin bil.
x o  

Med stedord:

Hr. Hansen kører den altid.
x o  

Uden stedord:

Jeg ser ikke Søren.
x o  

Med stedord:

Jeg ser ham ikke.
x o  

Hvis der er flere biord i sætningen, kommer de efter hinanden.

Lis har jo altid bagt kage.
x o1     o2  

Forståelses-spørgsmål Øvelser Sammenligninger