Startside
Introduktion Vælg sprog Forståelses-spørgsmål Øvelser MinileksikonGrammatiske betegnelser Print
Udsagnsord Navneord Stedord Tillægsord Biord Forholdsord Bindeord Ordstilling
Definition   Ligefrem   Omvendt   Bisætning   Genstandsleddets plads   Hensynsleddets plads   Tillægsordets plads   Biordets plads    

 

8 Ordstilling

8.1 Ligefrem ordstilling

Sætningen skal normalt indeholde mindst to led, nemlig grundled (x) og udsagnsled (o). De to led er sætningens vigtigste led, fordi de danner selve sætningen. Et grundled er den person eller ting som udfører handlingen, som udsagnsleddet beskriver (se Minileksikon).

I almindelig sætningsbygning kommer grundleddet foran udsagns­leddet. Det kaldes ligefrem ordstilling.

Manden   sover.  
x o  

Han   spiser.        
x o        

Forståelses-spørgsmål Øvelser Sammenligninger