Anasayfa
Tanitim dil seçin Anlama sorulari Alistirma-lar Mini Ansik-lopediGramer ile ilgili isaretler yazdir
Fııl İsım Zamır sıfat Zarf Edat Baglaç Sözcüklerin dizimi
Tanımı   Yer   Zaman   Sabit deyimler   Aitlik  

6 Edatlar

6.2 Edatların zaman ile bağlantısı

Edatlar belli bir anı veya bir dönemi tarif ettiğimiz zaman da 
kullanılır.

Klokken er ti minutter over fem.

Saat beşi on geçiyor.

Om lørdagen går jeg altid en tur.

Cumartesi günleri ben herzaman yürüyüş yapıyorum.

Ne kadar sorusu sorulduğunda da, herzaman i kullanılır.

Jeg har boet i Danmark i 6 år. Ben 6 senedir Danimarka´da yaşıyorum.

Ne kadar hızlı sorusu sorulduğunda da, herzaman kullanılır.

Han kan løbe 1 km 10 minutter. O 10 dakika da 1 km koşabilir.

Karşılaştırma:
Türkçede zaman bildiriminde de ismin hal çekimleri kullanılmak-ta-dır.

Anlama sorulari

6 Forholdsord

6.2 Forholdsord i forbindelse med tidspunkter

Forholdsord bruges, når man beskriver et bestemt tidspunkt eller en periode.

Klokken er ti minutter over fem.
Om lørdagen går jeg altid en tur.

Hvis man kan spørge med hvor længe, bruger man altid i.

Jeg har boet i Danmark i 6 år.

Hvis man kan spørge med hvor hurtigt, bruger man altid .

Han kan løbe 1 km 10 minutter.

Forståelses-spørgsmål Øvelser Sammenligninger