Página principal
Introducción Selecciona idioma Preguntas de comprensión Ejercicios MinidiccionarioDenominaciones gramaticales Imprime
Verbo Sustantivo Pronombre Adjetivo Adverbio Preposición Conjunción Orden de las palabras
Definición   Directo   Inversión   Oración subordinada   Lugar del complemento directo   Lugar del complemento indirecto   Lugar del adjetivo   Lugar del adverbio    

8  Sintaxis

8.3 Orden de las palabras en oraciones subordinadas

Una oración principal es una oración que no depende de otra oración. Una oración principal puede estar sola, pero también puede estar junto a otra oración principal o junto a una oración subordinada.

Una oración subordinada es una oración que no puede estar sola. La oración subordinada tiene siempre orden directo de las palabras. Debe haber siempre una conjunción al principio de la oración subordinada.

Oración principal:

Peter spiste kage, og bagefter kørte han hjem.                  
h   h                  

Peter comió pastel, y después se fue a casa en coche.                  
h   h                  

Oración principal y oración subordinada:

Familien tager ikke på skovtur, hvis det regner.                    
h b                    

La familia no da un paseo en el bosque, si llueve.                    
h b                    

Si la oración subordinada viene antes de la oración principal, hay inversión en la oración principal.

Hvis det regner, tager familien ikke på skovtur.                    
b h                    

Si llueve, la familia no da un paseo en el bosque.                    
b h                    

Comparación:
En español, el orden de las palabras en las oraciones subordinadas es igual que en las oraciones principales. Las oraciones subordinadas son introducidas por un adverbio.

Preguntas de comprensión

8 Ordstilling

8.3 Ordstilling i bisætninger

En hovedsætning er en sætning, der er uafhængig af en anden sæt­ning. En hovedsætning kan stå alene, men den kan også stå sammen med en anden hovedsætning eller en bisætning.

En bisætning er en sætning, der ikke kan stå alene. Bisætningen har altid ligefrem ordstilling. Der skal altid være et bindeord i begyndelsen af bisætningen.

Hovedsætning:

Peter spiste kage, og bagefter kørte han hjem.
h   h

Hovedsætning og bisætning:

Familien tager ikke på skovtur, hvis det regner.
h b

Hvis bisætningen kommer før hovedsætningen, er der omvendt ordstilling i hovedsætningen.

Hvis det regner, tager familien ikke på skovtur.
b h

Forståelses-spørgsmål Øvelser Sammenligninger