8.4 Red riječi u rečenicama sa objektom
 Red riječi u rečenicama sa objektom 1

Napiši rečenice na danskom jeziku:
Kim je vidio djecu. Red riječi u rečenicama sa objektom 2

Napiši rečenice na danskom jeziku:
Djeca su vidjela Kima. Red riječi u rečenicama sa objektom 3

Napiši rečenice na danskom jeziku:
Simon je izazivao Evu. Red riječi u rečenicama sa objektom 4

Napiši rečenice na danskom jeziku:
Mačka je ubila miša. Red riječi u rečenicama sa objektom 5

Napiši rečenice na danskom jeziku:
Jučer su djeca jela piletinu.