Home
Introduction Select language Questions of understanding Exercises Mini dictionaryGrammatical terms Print this page
Verbs Nouns Pronouns Adjectives Adverbs Prepositions Conjunctions Word order
Definition   Personal pronouns   Possessive pronouns   Reflexive pronouns   Element in sentence   Interrogative pronouns   Relative pronouns      

3 Pronouns

3.2 Possessive pronouns

A possessive pronoun tells of ownership.

Det er Peters kone. She is Peter’s wife.
Det er hans kone. She is his wife.


Possessive pronouns

Person

Singular

Plural

1st. person

my, mine

our, ours

2nd. person

your, yours

your, yours

3rd. person

his, hers, its

their, theirs

Deres and Jeres are also polite forms. When jeres or deres are used in the polite form, they are written with a capital J or D as in I and De.

Min and din have three forms:

n-words:     min and din
t-words:      mit and dit
plural:        mine and dine

en bog a book
Hvor er din bog? Where is your book?
   
et hus a house
Dit hus er stort. Your house is big.
   
børn children
Mine børn kommer nu. My children are coming now

Comparison:
In English the possessive pronouns do not conjugate in the 1st. and the 2nd. person singular and plural, as they do in Danish. Possessive pronouns have a short and long form. The short form is used when the possessive pronoun is followed by a noun or adjective. The long form is used if the possessive pronoun stands alone at the end of the sentence.

It is my bag.                                      
The bag is mine.

Questions of understanding

3 Stedord

3.2 Ejestedord

Ejestedord fortæller om ejerforhold.

Det er Peters kone.
Det er hans kone.


Ejestedord

Person

Ental

Flertal

1. person

min, mit, mine

vores

2. person

din, dit, dine

jeres

3. person

hans, hendes, dens, dets

deres

Deres og Jeres er også høflighedsformer. Når jeres og deres bruges som høflighedsformer skrives det med store forbogstaver ligesom I og De.

Min og din har tre former:

n-ord: min og din
t-ord: mit og dit
flertal: mine og dine

en bog
Hvor er din bog?
 
et hus
Dit hus er stort.
 
børn
Mine børn kommer nu.


Forståelses-spørgsmål Øvelser Sammenligninger