Startside
Introduktion Vælg sprog Forståelses-spørgsmål Øvelser MinileksikonGrammatiske betegnelser Print
Udsagnsord Navneord Stedord Tillægsord Biord Forholdsord Bindeord Ordstilling
Definition   Sideordnede   Underordnede   Da og når    

 

7 Bindeord

7.2 Underordningsbindeord

Underordningsbindeord forbinder to sætninger. Der er altid tale om en hovedsætning og bisætning. Underordningsbindeordet indleder altid bisætningen (se 8.3 Ordstilling i bisætninger).

Mens jeg kørte, regnede det.
Hun spurgte, om jeg elskede hende.

Underordningsbindeord er: at, da, dengang, end, for at, efter at, fordi, før, førend, hvis, idet, inden, medmindre, mens, når, om, selvom, siden, skønt, som, som om, så at, uden at.

Hun spørger, om vi kommer i morgen.
Han kommer, når han får tid.
Vi gik tidligt, fordi vi var færdige.

Forståelses-spørgsmål Øvelser Sammenligninger