Startside
Introduktion vælg sprog Forståelses-spørgsmål Øvelser MinileksikonGrammatiske betegnelser; Print
الأفعال الأسماء الضمائر الصفات الظروف حروف الجر أدوات العطف ترتيب الكلمات
توضيح   المباشر   المقلوب   الجمل الثانوية   محل المفعول به   محل المفعول لأجله   محل الصفات   محل الظروف    

8 ترتيب الكلمات

8.7 ترتيب الظروف في الجملة

. (o) والفعل (x)في الجملة ذات الترتيب الإعتيادي تكون الظروف بعد الفاعل  

Jeg besøgte ikke min søster i går.
x o          

 

 

أنا لم أزر أختي البارحة

                o   x

 

 

Han kommer måske i morgen.
x o    

 

 

ربما يأتي غداً

                xo      

 

 

. (x)أو الفعل  (o)في الجملة الرأسية تعقب الظروف الفاعل  

Kommer han måske i morgen?
o x    

 

 

هل يحتمل قدومه غدا؟

        xo              

 

 

عندما يراد التأكيد على الظرف يجب وضعه في مقدمة الجملة.

Måske kommer han i morgen.
  o x  

 

 

ربما يأتي غداً

                xo      

 

 

 دائماً. (o)والفعل  (x)يكون محل الظرف في الجمل الثانوية بين الفاعل  

Lone sagde, at hun ikke havde travlt.
x o          

 

 

قالت لونه، إنها لم تكن مشغولة

        o   x          

 

 

في الجمل التي تستعمل فيها الأفعال المساعدة
(مثل: har brugt, har besøgt, har set) يكون محل الظروف الحقيقية بعد الأفعال المساعدة وقبل الفعل الأساسي.

Jeg har ikke besøgt min søster.
x o1   o2    

 

 

أنا لم أقم بزيارة أختي

            o2   o1     x

 

 

 

De har ofte set hinanden.
x o1   o2  

 

 

غالباً ما التقوا ببعضهم

            o2          

 

 

 

يكون محل الظرف في نهاية الجملة لو كان المفعول به () ضمير شخصي مثل (mig, dig, Dem, ...). 

بدون ضمير:

Hr. Hansen kører altid sin bil.
x o    

 

 

السيد هانسن يقود دائماً سيارته

          o       x  

 

 

 

مع وجود الضمير:

Hr. Hansen kører den altid.
x o  

 

 

السيد هانسن يقودها دائماً

      o           x  

 

 

 

بدون ضمير:

Jeg ser ikke Søren.
x o  

 

 

أنا لا أشاهد سون

                o     x

 

 

 

مع وجود الضمير:

Jeg ser ham ikke.
x o  

 

 

أنا لا أشاهده

                o     x

 

 

عندما تكون عدة ظروف في الجملة، تأتي تلك الظروف متعاقبةً.

Lis har jo altid bagt kage.
x o1     o2  

 

 

أن لـيـس هي التي صنعت الكعكة دائماً 

          o         x  

 

 

المقارنة:
، كما يجوز إستعماله في بداية الجملة وفي هذه الحالة لا يتغير ترتيب الكلمات. (x)والفاعل  (o)في العربية يستعمل الظرف بعد الفعل

Forståelses-spørgsmål

8 Ordstilling

8.7 Biordets plads i sætningen

Ægte biord kommer efter grundleddet (x) og udsagnsleddet (o) i hovedsætninger.

Jeg besøgte ikke min søster i går.
x o          

Han kommer måske i morgen.
x o    

I sætninger med omvendt ordstilling kommer biordet efter udsagnsleddet (o) og grundleddet (x).

Kommer han måske i morgen?
o x    

Hvis man vil fremhæve biordets mening, sættes biordet først i sætningen.

Måske kommer han i morgen.
  o x  

Biordet står altid mellem grundleddet (x) og udsagnsleddet (o) i bisætningen.

Lone sagde, at hun ikke havde travlt.
      x   o  

I sammensatte udsagnsled (eks. har brugt, har besøgt, har set) skal de ægte biord stå imellem de to ord i udsagnsleddet.

Jeg har ikke besøgt min søster.
x o1   o2    

De har ofte set hinanden.
x o1   o2  

Biordet kommer sidst i sætningen, hvis genstandsleddet (∆) er et personligt stedord (mig, dig, Dem, osv.).

Uden stedord:

Hr. Hansen kører altid sin bil.
x o  

Med stedord:

Hr. Hansen kører den altid.
x o  

Uden stedord:

Jeg ser ikke Søren.
x o  

Med stedord:

Jeg ser ham ikke.
x o  

Hvis der er flere biord i sætningen, kommer de efter hinanden.

Lis har jo altid bagt kage.
x o1     o2  

Forståelses-spørgsmål Øvelser Sammenligninger