Startside
Introduktion Vælg sprog Forståelses-spørgsmål Øvelser MinileksikonGrammatiske betegnelser; Print
الأفعال الأسماء الضمائر الصفات الظروف حروف الجر أدوات العطف ترتيب الكلمات
توضيح   المصدر   صيغة الأمر   المضارع   الماضي   الماضي التام   المستقبل   المبني للمجهول   الأفعال المساعدة  

1 الأفعـال

1.0 توضيح

الفعل يدل على حدث معين أو حالة معينة، يعني أن الفعل يعبر عن وقوع حدث، أو فعل فاعل.

Hun sover.

هي تنام

Pigen spiser mad.

تأكل البنت الطعام

Bilen kører hurtigt.

تسير السيارة بسرعة

Koppen står på bordet.

الفنجان على المائدة

في الدانمركية لا تغير الأفعال الأضافات بتغير الضمير، بينما تتغير الأضافات تبعاً لتغير الزمان، لكن تكون الأضافات نفسها بغض النظر عن الضمير.

تصريف الأفعال حسب الضمير

المضارع الجمع

المضارع المفرد

الضمير

vi spiser

Jeg spiser

المتكلم

I spiser

Du spiser

المخاطب

de spiser

han/hun/den/det spiser

الغائب

المقارنة:
بعكس الدانمركية تتغير الأضافات في العربية بتغيير الضمير، الزمان والجنس.

Forståelses-spørgsmål

1 Udsagnsord

1.0 Definition

Et udsagnsord fortæller om en handling eller en tilstand. Det vil sige, at et udsagnsord fortæller om en situation, at man gør noget, eller at der sker noget.

Hun sover.
Pigen spiser mad.
Bilen kører hurtigt.  
Koppen står på bordet. 

På dansk ændrer udsagnsordet ikke endelsen i de forskellige personer. Udsagnsordet ændrer endelser i de forskellige tider, men hedder det samme i alle personerne inden for de forskellige tider.

Bøjning af udsagnsord i personer

Person

Nutid ental

Nutid flertal

1. person

jeg spiser

vi spiser

2. person

du spiser

I spiser

3. person

han/hun/den/det spiser

de spiser


Forståelses-spørgsmål Øvelser Sammenligninger