Startside
Introduktion vælg sprog Forståelses-spørgsmål Øvelser MinileksikonGrammatiske betegnelser; Print
الأفعال الأسماء الضمائر الصفات الظروف حروف الجر أدوات العطف ترتيب الكلمات
توضيح   المصدر   صيغة الأمر   المضارع   الماضي   الماضي التام   المستقبل   المبني للمجهول   الأفعال المساعدة  

1 الأفعـال

1.7 المبني للمجهول

بصورة عامة تستعمل جميع الأفعال بصيغة المبني للمعلوم يعني أن الفاعل يقوم بما يتحدث عنه الفعل.

Pigen spiser et æble.

تأكل البنت تفاحةً

في هذه الجملة البنت فاعل وتأكل مبني للمعلوم، وللفعل في نفس الوقت شكله المبني للمجهول يعني أن الفاعل سلبي وليس فعال.

Et æble spises af pigen.

تؤكل تفاحة من قبل البنت

et æble فاعل وspises فعل مبني للمجهول، af pigen جر ومجرور et æble فاعل ولكنه سلبي.

يتكون المبني للمجهول بطريقتين إما بإضافة s- للفعل أو بإستعمال at blive مع إسم المفعول.
المبني للمجهول بإضافة s- يستعمل في الحالات التي تتكرر مراراً، وهي الصيغة المستعملة في مصطلحات العمل، في المضارع يضاف s- إلى المصدرأمافي.الماضي فيضاف s- إلى الفعل الماضي.

Grøntsagerne koges i 15 min.

تـُطبخ الخضروات خلال 15 دقيقة

Stoffet sys sammen i siderne.

يـُخاط القماش من الحافات

Postkassen tømtes kl. 9.

اُخلي صندوق البريد في الساعة 9

المبني للمجهول بإستعمال at blive وإسم المفعول (أنظر 1.5 الماضي التام) يستعمل عندما يكون الحدث لمرة واحدةٍ.
في الحديث اليومي يستعمل عادة blev ، في صيغة الماضي وليس -s بالرغم من أنها تدور حول حالةٍ تحدث مراراً.

Et æble bliver spist af pigen.

تؤكلُ تفاحة من قبل البنت

Et æble blev spist af pigen.

اُكلت تفاحة من قبل البنت

المقارنة:
في العربية كثيراً ما يستعمل صيغة المبني للمجهول وخاصة في الماضي والمضارع.

يؤكَلُ

اُكِلَ

Forståelses-spørgsmål

 

1 Udsagnsord

1.7 Passivform

Alle udsagnsord er for det meste i aktivform. Aktivform vil sige, at det er grundleddet, der laver det, som udsagnsordet fortæller om.

Pigen spiser et æble.

Pigen er grundleddet, og spiser er udsagnsordet i aktivform. Udsagnsord findes også i passivform. Passivform vil sige, at grundleddet ikke er aktivt, men passivt.

Et æble spises af pigen.

Et æble er grundleddet, og spises er udsagnsordet i passivform, og af pigen er en forholdsordsforbindelse. Et æble er grundled, men er selvfølgelig ikke aktivt.

Passiv kan dannes på to måder. Enten ved at sætte endelsen -s på udsagnsordet eller med en form af at blive og kort tillægsform.

Passiv med endelsen -s bruges, når noget er generelt og sker ofte. Denne form bruges i arbejdsanvisninger. Hvis det er nutid, sættes endelsen -s på navnemåden. Hvis det er datid tilføjes endelsen -s til datidsformen.

Grøntsagerne koges i 15 min.
Stoffet sys sammen i siderne.
Postkassen tømtes kl. 9.

Passiv med en form af at blive og kort tillægsform (se 1.5 Førnutid) bruges, når der er tale om en handling, som kun sker en gang. I talesprog bruges oftest blev, når det er datid og ikke -s, selvom der er tale om en handling, som sker mange gange.

Et æble bliver spist af pigen.
Et æble blev spist af pigen.

Forståelses-spørgsmål Øvelser Sammenligninger