Startside
Introduktion Vælg sprog Forståelses-spørgsmål Øvelser MinileksikonGrammatiske betegnelser; Print
الأفعال الأسماء الضمائر الصفات الظروف حروف الجر أدوات العطف ترتيب الكلمات
توضيح   المصدر   صيغة الأمر   المضارع   الماضي   الماضي التام   المستقبل   المبني للمجهول   الأفعال المساعدة  

1 الأفعـال

1.1 المصـدر

المصدر لا يدل على زمان حدوث الفعل، ان المصدر هو الشكل الموجود في القاموس، وغالباً ما ينتهي المصدر بــ e.

blive, skrive, læse, huske

أصبح، كتابة، قراءة، تذكر

.-eغير أن هناك بعض المصادر التي تخلو من

dø, gå, få, stå, bo

موت، ذهاب، حصول، وقوف، إقامة

المقارنة:
في العربية الفعل الماضي هو أصل الفعل.

رَكَض      رَكـَضْ
مَعرِفة      عَـرِفَ

Forståelses-spørgsmål

1 Udsagnsord

1.1 Navnemåde

Navnemåde fortæller ikke om nogen tid. Navnemåde er den form, man finder i ordbøger. Navnemåde ender oftest på -e.

blive, skrive, læse, huske

Men der findes også navnemåde, der ikke ender på -e.

dø, gå, få, stå, bo

Forståelses-spørgsmål Øvelser Sammenligninger