Startside
Introduktion vælg sprog Forståelses-spørgsmål Øvelser MinileksikonGrammatiske betegnelser; Print
الأفعال الأسماء الضمائر الصفات الظروف حروف الجر أدوات العطف ترتيب الكلمات
توضيح   المصدر   صيغة الأمر   المضارع   الماضي   الماضي التام   المستقبل   المبني للمجهول   الأفعال المساعدة  

1 الأفعـال

1.3 المضـارع

المضارع يدل على الحدث الذي يجري في الوقت الحاضر، او الحدث الذي يتكرر عدة مرات.

Jeg går nu.
أنا أذهب الآن
Barnet sover godt.
ينام الطفل هانئاً

يتكون المضارع بإضافة er- إلى الصيغة الأساسية، إذا كان المصدر لا ينتهي ب e- عند ذلك يضاف حرف r- فقط.

المقارنة:
في العربية يضاف (ي) الأولية إلى بداية الصيغة الأساسية بغية تكوين المضارع، بالإضافة إلى ذلك تتغير الحركة من الفتحة (   َ   ) إلى الضمة (   ُ   ).  

الأفعال في صيغة المصدر والمضارع

المضارع

الصيغة الأساسية

المصدر

spiser

spis

at spise

kører

kør

at køre

laver

lav

at lave

går

at gå

المقارنة:

في العربية يضاف (ي) الأولية إلى بداية الصيغة الأساسية بغية تكوين المضارع، بالإضافة إلى ذلك تتغير الحركة من الفتحة (   َ   ) إلى الضمة (   ُ   ).

لعِب  يلعبُ   

Forståelses-spørgsmål


1 Udsagnsord

1.3 Nutid

Nutid fortæller om noget, som enten sker lige nu eller flere gange.

Jeg går nu.
Barnet sover godt.

Nutid dannes af grundformen af udsagnsordet tilføjet endelsen ‑er. Hvis navnemåden ikke ender på -e er endelsen kun -r.

Udsagnsord i navnemåde og nutid

Navnemåde

Grundform

Nutid

at spise

spis

spiser

at køre

kør

kører

at lave

lav

laver

at gå

går


Forståelses-spørgsmål Øvelser Sammenligninger