8.3 Red riječi u zavisnim revčenicama
 Red riječi u zavisnim rečenicama 1

 Red riječi u zavisnim rečenicama 2

Napiši rečenice na danskom jeziku.
Sunce je sijalo i ljudi su sjedili u parku. Red riječi u zavisnim rečenicama 3

Napiši rečenice na danskom jeziku.
Sati je bilo mnogo i Tanja je ugasila televizor. Red riječi u zavisnim rečenicama 4

Napiši rečenice na danskom jeziku.
Ako Ivan zakasni na posao, šef će biti ljut. Red riječi u zavisnim rečenicama 5

Napiši rečenice na danskom jeziku.
Kada pada kiša Peter uvijek uzme autobus. Red riječi u zavisnim revčenicama 6