Startside
Introduktion vælg sprog Forståelses-spørgsmål Øvelser MinileksikonGrammatiske betegnelser; Print
الأفعال الأسماء الضمائر الصفات الظروف حروف الجر أدوات العطف ترتيب الكلمات
توضيح   حقيقية   غير حقيقية   شكل طويل/ قصير   درجات التصريف  

5 الظـروف

5.4 درجات التفضيل في الظروف

لبعض الظروف صيغة التفضيل ويستعمل اثناء المقارنة.

Jeg vil helst have kaffe.

أنا اُفضل القهوة


درجات التفضيل

الدرجة الثالثة

الدرجة الثانية

الصيغة الأساسية

længst

længere

lange

helst

hellere

gerne

oftest

oftere

ofte

المقارنة:
درجات التفضيل في العربية مثل درجات تفضيل الصفات.

طويل         أطول          الأطول

Forståelses-spørgsmål

5 Biord

5.4 Gradbøjning af biord

Nogle biord har en slags højere og højeste grad, som bruges, når man sammenligner.

Jeg vil helst have kaffe.

Gradbøjning

Grundform

Højere grad

Højeste grad

lange

længere

længst

gerne

hellere

helst

ofte

oftere

oftest


Forståelses-spørgsmål Øvelser Sammenligninger