Startside
Introduktion vælg sprog Forståelses-spørgsmål Øvelser MinileksikonGrammatiske betegnelser; Print
الأفعال الأسماء الضمائر الصفات الظروف حروف الجر أدوات العطف ترتيب الكلمات
توضيح   الشخصية   المُلكية   المُلكية المنعكسة   جزء في الجملة   الإستفهام   الموصولة      

3 الضمائر

3.1 الضمائر الشخصية

تستعمل الضمائر الشخصية عندما نتحدث عن الأشخاص والأشياء. إنه من الضروري وجود الفاعل في الجملة، لأنه لا يمكن تصريف الأفعال لعدم ظهور الضمائر في تصريف الأفعال (أنظر الأفعال 1) وفي حالة عدم وجود إسم أو إسم علم في الجملة يجب إستعمال ضمير شخصي. 

Jeg kommer for sent.
أنا اتٍ متأخراً
Den er stor.
إنّ ذلك لكبير
Han lærer dans.
هو يتعلم الدانمركية

الضمائر الشخصية

الجمع

المفرد

الشخص

نحن

أنا

المتكلم

أنتم

أنت

المخاطب

هم

هو، هي، ذلك

الغائب

 عند مخاطبة الفرد.Dللإحترام ويكتب بحرف كبير دائماً  De يستعمل الضمير  
 بحرف كبير عند مخاطبة الجمع.Iويستعمل

المقارنة:
في العربية يمكن الإستغناء عن الضمائر الشخصية.

يكتبُ

Forståelses-spørgsmål

3 Stedord

3.1 Personlige stedord

Personlige stedord bruges, når man fortæller om personer eller ting. Det er nødvendigt med et grundled i sætningen, fordi udsagnsord ikke bøjes i personer (se 1. Udsagnsord). Hvis der ikke er et navne­ord eller et navn, skal man huske at bruge et personligt stedord.

Jeg kommer for sent.
Den er stor.
Han lærer dansk.

Personlige stedord

Person

Ental

Flertal

1. person

jeg

vi

2. person

du

I

3. person

han, hun, den, det

de

De bruger man, når man er høflig. Det skrives altid med stort D i 2. person ental. I i 2. person flertal skrives også med stort.

Forståelses-spørgsmål Øvelser Sammenligninger